Genel Başvuru Şartları

Özel Güvenlik Eğitimi Başvurusu

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Olmak.

Silahsız Özel Güvenlik Görevlisi Olmak İçin 18 Yaşına Girmek ve en az 8 yıllık ilköğretim, ortaokul mezunu olmak.

Silahlı Özel Güvenlik Görevlisi Olmak İçin 21 Yaşına Girmek ve en az lise mezunu olmak.

Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis, altı aydan fazla hapis veya affa uğramış olsa bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, emniyeti suiistimal, sahtecilik, hileli iflas veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma.

Devlet sırlarını açığa vurma, laf atma, sarkıntılık, ırza tasallut, ırza geçme, kız, kadın veya çocuk kaçırma ve alıkoyma, fuhşa teşvik, fuhuş için aracılık, uyuşturucu madde kullanma, uyuşturucu madde kaçakçılığı suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.

Kamu haklarından yasaklı olmamak.

Özel Güvenlik Eğitimini Başarı ile Bitirmek.