ÖZEL GÜVENLİK HUKUKU VE KİŞİ HAKLARI

Özel Güvenlik Görevlisi Türk Ceza Kanunu uygulamasında MEMUR(KAMU GÖREVLİSİ) sayılır.

ÖGG nin el koyma yetkisi daha çok EMANETE ALMA olarak tanımlanmıştır.

Zor kullanma esasları; ZORUNLULUK – DENGE ve KANUNİLİK tir

İl özel güvenlik Komisyonunda kararlar OY ÇOKLUĞU ile alınır.

Temel hak ve hürriyetler ANCAK KANUNLA SINIRLANDIRILABİLİR.

Anayasamız Md.17/3 ‘Kimseye İşkence ve eziyet yapılamaz,kimse insan haysiyeti ile bağdaşmayan bir cezaya veya muameleye tabi tutulamaz’ diyerek KİŞİ DOKUNULMAZLIĞINI güvence altına almıştır.

Yapılması veya yapılmaması istenilen hizmetin söz ve yazı ile bildirilmesine EMİR denir.

Hukuka aykırı arama SUÇTUR ve ele geçirilenler MUHAKEMEDE DELİL OLARAK kullanılamaz.

Ülkenin genel asayiş ve güvenliğinden İÇİŞLERİ BAKANI sorumludur

Meşhut suç(suçüstü hali) de HERKESİN yakalama yetkisi vardır.